Droge voeten eerst

Het klimaat verandert, de bodem daalt en de bebouwing in ons gebied neemt nog altijd toe. Het gaat steeds meer en heftiger regen. De enorme wateroverlast die in oktober 2013 in De Lier door heftige regenval werd veroorzaakt staat ons nog helder op het netvlies. Dat betekent niet alleen dat we grotere gemalen moeten bouwen en de kust en dijken moeten versterken en verhogen. We zullen het water ook meer ruimte moeten bieden door het realiseren van waterbergingen voor de tijdelijke opvang van regenwater. De Wollebrand in het Westland en de Nieuwe Driemanspolder zijn twee goede voorbeelden daarvan.

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft de taak om samen met andere partijen te zorgen dat we met elkaar “droge voeten” houden.

Waterveiligheid is daarom de eerste prioriteit van de VVD: droge voeten eerst…

Marcel Houtzager,

Lijsttrekker VVD Delfland