Succesvol eerste jaar sinds de verkiezingen

Vorig jaar kreeg de VVD vier zetels in Hoogheemraadschap Delfland. En dus, als grootste partij, de leiding in de coalitieonderhandelingen.

Het resultaat was een hoogheemraad, Marcel Houtzager, in het College plus een “donkerblauw” beleidsakkoord. Speerpunt: bezuinigen, schulden aflossen en de tarieven zo snel mogelijk omlaag. Ook is de kwijtschelding (een kostenpost van bijna 20 mln. per jaar) afgebouwd. Per 2016 gaat iedere vervuiler mee betalen aan de zuivering van het eigen afvalwater.

Volgens linkse partijen “asociaal”. Dat is onzin. Er is een nette overgangsregeling: nu eerst 50% en in 2017 100%. En mensen die echt niets kunnen betalen (zoals ouderen met een onvolledige AOW) worden ontzien. Het is ook rechtvaardiger naar mensen met een klein middeninkomen. Want zij zijn netto vaak slechter af dan mensen met allerlei armoedevoorzieningen.

De resultaten zijn na een half jaar al zichtbaar in de jaarrekening 2015: 11 mln. minder aan uitgaven dan voor de verkiezingen begroot. Dat bedrag wordt niet “opgegeten”, maar gaat naar schuldvermindering. De tarieven zijn bevroren: nog wel indexering, maar zodra het kan omlaag.

Dit voorjaar stelt de Verenigde Vergadering (de “gemeenteraad” van het waterschap) de kadernota vast: de basis voor de begroting 2017. Ook dan houden wij als VVD koers: droge voeten en schoon water mogen iets kosten, maar het moet efficiënter en goedkoper.