Tevreden met de resultaten in 2016

De Verenigde Vergadering van het waterschap Delfland heeft zijn laatste vergadering van 2016 achter de rug.

In deze vergadering is het besluit genomen de waterzuivering Nieuwe Waterweg beschikbaar te stellen voor glastuinbouwbedrijven om hun gebruikte water centraal te ontdoen van resten van gewasbeschermingsmiddelen. Zo hoeft niet elk bedrijf een eigen installatie aan te schaffen wat voor de tuinbouwsector een besparing zal opleveren door de schaalgrote waarop de zuivering zal plaatsvinden.

Op vele plaatsen binnen ons waterschap vinden dijkverbeteringen plaats. Vandaag is het besluit genomen om in de gemeente Schiedam Spuihaven onder handen te gaan nemen. Zal ook de waterbeheersing aan de Korftlaan in Delft/Delfgauw voor zo’n 3 miljoen euro verbeterd worden.

Gelukkig zijn er dit afgelopen jaar geen grote problemen geweest met wateroverlast in ons Waterschap en zijn we goed op orde om grote buien te verwerken en hebben we veel mogelijkheden om het overtollige water even te stallen.

Blij zijn we als VVD fractie dat we de kosten meer en meer onder controle krijgen en zal zeker ook in het nieuwe jaar weer onze volle aandacht krijgen.

Met het gereed komen van de Groenzoom in het Oostland is ook hier veel meer ruimte voor water gereed gekomen.

Wij wensen alle ingelanden en zeker hen die betrokken en geïnteresseerd zijn in de zorg voor goed, schoon,  gezond en beheersbaar water ook volgend jaar weer droge voeten toe.

Namens de VVD fractie van de VV van het Hoogheemraadschap Delfland fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.