Chemische waterkwaliteit & Monstersche Sluis

De VVD heeft ingestemd met aanvullende maatregelen om samen met gebiedspartners, waaronder het bedrijfsleven, de stagnerende chemische waterkwaliteit te verbeteren.

Monstersche Sluis

De Verenigde Vergadering van Delfland heeft op 6 april ingestemd met de overdracht van de eigendom van de Monstersche Sluis aan de Stichting Monstersche Sluis. De Stichting zal deze historische sluis weer geschikt maken voor scheepvaartverkeer. De sluis zal dan onderdeel uit maken van het publieke vaarwegennetwerk van Midden-Delfland. 

Delfland zal eisen stellen met betrekking tot de veiligheid van de waterkerende functie en het binnendringen van zout water.

Delfland verstrekt een eenmalige bijdrage van 200.000 euro, daarmee wordt het onderhoud voor Delfland in de toekomst afgekocht. VVD-hoogheemraad Marcel Houtzager heeft daaraan bijgedragen met budget beschikbaar uit het Programma Veiligheid. De andere helft van het bedrag komt uit het Programma watersysteem.

De VVD-fractie Delfland wenst de Stichting Monstersche Sluis veel succes!