Project S.C.H.O.O.N. kroon op het werk van VVD hoogheemraad Houtzager

Donderdag 14 februari stemde de VVD in met het projectvoorstel S.C.H.O.O.N. Dit bestaat uit de aanleg van een zoetwaterfabriek en de waterharmonica.

Het project zorgt voor:

  • betere afvalwaterzuivering Vlaardingen
  • méér zoetwater reserve tegen droogte
  • schoner zwemwater Krabbeplas
  • meer ruimte voor natuur, vis en recreatie

In de laatste reguliere vergadering zet VVD-hoogheemraad Houtzager hiermee een kroon op de afgelopen regeerperiode. Dit project is een goed voorbeeld hoe het waterschap samenwerkt met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Recreatieschap Midden-Delfland, gemeentes Rotterdam en Vlaardingen, provincie Zuid-Holland, en Rijkswaterstaat. De partners in de samenwerking dragen ook allemaal financieel bij om de kosten te verdelen.

Dit project is een voorbeeld hoe Delfland maatregelen treft om onze zoutwatervoorziening ook in tijden van droogte, zoals afgelopen zomer,op orde te houden. Tot nu toe wordt veel zoetwater geloosd op de Nieuwe Waterweg en stroomt het naar de Noordzee. Met een extra zuiveringsstap (de Zoetwaterfabriek) en een natuurlijk watersysteem (de Waterharmonica) kunnen we het water hergebruiken in ons watersysteem, waardoor we de waterkwaliteit verbeteren en perioden van droogte beter kunnen opvangen.

Al met al een uitstekende project om de zoetwatervoorziening ook in tijden van droogte te kunnen verzorgen. 


https://www.hhdelfland.nl/inwoner/afvalwater-schoonmaken/s-c-h-o-o-n-1