Nieuws

 • Fractievoorzitter Willem van Valkenburg treedt af

  01 februari − Per 1 februari verhuist onze fractievoorzitter Willem van Valkenburg naar Sassenheim. Dit betekent dat hij niet meer in het gebied van Delfland woon en dus af zal treden als algemeen bestuurslid van Delfland en fractievoorzitter van de VVD. Lees verder

 • Ambities Recreatief Medegebruik

  17 december − Delfland heeft de ambitie om een visie Recreatief Medegebruik te ontwikkelen. In het gebied van Delfland wordt veel gerecreëerd. Het water en de oevers zijn aantrekkelijke plekken en activiteiten als varen, vissen, zwemmen en schaatsen zijn populair. Water en recreatie hebben een sterke verbinding. Lees verder

 • Beperken en voorkomen wateroverlast

  17 december − De VVD staat voor veiligheid en voor waterkwaliteit. De beleidsnota ‘Beperken en voorkomen wateroverlast’ maakt duidelijk welke zorgplicht Delfland heeft om wateroverlast te voorkomen en waar nodig te beperken. Lees verder

 • Lasten blijven gelijk of gaan omlaag

  16 december − Voor het derde jaar op rij stijgen de tarieven van Delfland niet. De tarieven voor 2022 zijn tijdens de vergadering van 18 november vastgelegd. Fractievoorzitter Willem van Valkenburg: “Goed dat de lasten voor onze inwoners en ondernemer gelijk blijven of zelfs dalen. We komen daarbij steeds dichter bij het landelijk gemiddelde”. Lees verder

 • Helder verantwoorden en sturen op hoofdlijnen

  19 november − De VVD is van mening dat het behalen van de KRW-doelen het meest voortvarend kan worden opgepakt als ze integraal, snel en adequaat en in samenhang worden uitgevoerd. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen: een veerkrachtig Delfland

  18 november − Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de VVD aandacht gevraagd voor een veerkrachtig Delfland. Lees verder

 • Delfland naar een robuuste toekomst

  03 oktober − In de Verenigde Vergadering van 30 september 2021 heeft de VVD samen met zeven andere partijen een motie ingediend waarin we meer aandacht vragen voor de klimaatverandering. Lees verder

 • Actuele peilbesluiten

  03 oktober − De VVD wil de slagvaardigheid van peilbesluiten vergroten door regelmatig te toetsen of de peilbesluiten nog actueel zijn. Lees verder

 • VVD wil actieplan ijzeretende bacterie

  Roestvorming op een boot

  © Afbeelding van Vlad ...

  31 augustus − In de haven van Zelzate (België) is een bacterie aangetroffen die ijzer eet. De bacterie zorgt ervoor dat boten veel sneller roesten dan normaal. Hierdoor kunnen er gaten in boten ontstaan, worden de motoren aangevreten en ook damwanden in de havens lijkt niet veilig. De VVD vreest dat de bacterie zich verder verspreid en roept op tot actie. Lees verder

 • Kadernota: ambities realiseren zonder de tarieven te verhogen

  16 juli − De kadernota geeft de financiële hoofdlijnen voor de begroting 2022 en een doorkijkje naar de jaren die volgen. Uitgangspunt voor de VVD is dat de lasten voor onze inwoners niet verder stijgen in deze periode. Lees verder

 • VVD stemt in met het afwegingskader zwemwater

  16 juli − Gezond en schoon water is belangrijk voor alle partners in de regio. We zullen erop toezien dat Delfland inzet toont om een goede balans in gezamenlijke financiering waar te maken. Lees verder

 • VVD kiest voor innovatie en veiligheid bij nieuwe waterzuiveringsinstallatie

  De Groote Lucht vanaf boven

  © screenshot google maps

  15 juli − Een efficiënte en veilige zuivering, nu en in de toekomst. Daar heeft de VVD Delfland voor gekozen tijdens de laatste vergadering van Delfland voor de zomervakantie. Lees verder

 • Hoog tijd voor de volgende stap voor waterkwaliteit

  18 mei − Delfland ging dat lang de goede kant op, er zaten steeds minder schadelijke stoffen in het water. Maar die vooruitgang lijkt nu gestopt. Sterker, op sommige punten gaat de waterkwaliteit weer achteruit. De VVD pleit daarom voor een slimmere aanpak. Lees verder

 • De VVD maakt echt werk van lagere lasten

  De VVD maakt echt werk van lagere lasten

  31 maart − De VVD maakt echt werk van lagere lasten Lees verder

 • Tarieven blijven voor derde jaar op rij gelijk

  © Willem van Valkenburg

  21 november − De belastingtarieven van het Hoogheemraadschap Delfland stijgen voor het derde jaar op rij niet. De fracties van de VVD, Ongebouwd en Gebouwd zijn hier heel blij mee. Lees verder

 • VVD Algemene Beschouwingen 19 nov 2020

  © Willem van Valkenburg

  19 november − Tijdens de Algemene Beschouwingen staan we stil bij het afgelopen jaar en kijken we vooruit. Het is een moment dat elke partij een stapje achteruit zet en reflecteert. Lees hieronder de tekst die fractievoorzitter Willem van Valkenburg hiervoor uitsprak op 19 november 2020 Lees verder

 • VVD Delfland wil lagere waterschapslasten voor iedereen

  Afbeelding van ds_30 via Pixabay

  11 november − De Delflandse VVD wil dat inwoners, bedrijven, boeren en natuurgebieden minder belasting aan het waterschap gaan betalen. Daarvoor dient de VVD tijdens de begrotingsbehandeling een motie in. “Iedereen betaalt nu te veel”, zegt fractievoorzitter Willem van Valkenburg. Lees verder

 • In Delfland spreken we Nederlands

  © Sergi Kabrera

  09 november − De VVD vindt het belangrijk dat Delfland duidelijk communiceert. Dat bijvoorbeeld de brieven, e-mails en tekst op de website niet te ingewikkeld zijn. Want moeilijke teksten zorgen er nog te vaak voor dat mensen ze niet begrijpen. Dit terwijl het vaak over belangrijke dingen gaat, zoals vergunningen of het betalen van belastingen. Daarom zeggen we: in Delfland spreken we geen ingewikkeld jargon, maar Nederlands. Lees verder

 • Zonnepanelen op Delflandse daken

  20 november − De VVD heeft gevraagd om met een plan te komen om alle panden van Delfland te voorzien van zonnepanelen. “We staan voor een waterschap dat klaar is voor de toekomst, ook als het gaat over energieneutraal zijn”, aldus fractievoorzitter Willem van Valkenburg. Lees verder

 • Verenigde Vergadering 26 september 2019

  28 september − verslag van de Verenigde Vergadering van 26 september 2019 Lees verder