• VV 22-11: begroting 2019, Dorppolder en belastingstelsel

  23 november − Op 22 november was er weer een vergadering van de Verenigde Vergadering. Hierin is de begroting ongewijzigd vastgesteld, is er een voorstel aangenomen voor een tweede gemaal in de Dorppolder en is er gesproken over het nieuwe belastingstelsel van het Rijk. Lees verder

 • VV 20-09: positief resultaat van 3,2 miljoen euro en nieuw gemaal

  21 september − VV van 20 september: positief resultaat van 3,2 miljoen euro en nieuw gemaal Lees verder

 • Chemische waterkwaliteit & Monstersche Sluis

  11 april − Tijdens de verenigde vergadering van 6 april jongtleden heeft de VVD ingestemd met een aanvullende maatregel om de stagnerende chemische waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast kwam de eigendomsoverdracht van de Monstersche Sluis aan bod zodat deze sluis weer onderdeel kan gaan uitmaken van het vaarwegennetwerk. Lees verder

 • Tevreden met de resultaten in 2016

  19 december − Na de laatste Verenigde Vergadering zijn we als VVD fractie blij dat we de kosten meer en meer onder controle krijgen, ook in het nieuwe jaar zal dit weer onze volle aandacht krijgen. Ook blij zijn we met het besluit om de waterzuivering Nieuwe Waterweg beschikbaar te stellen voor glastuinbouwbedrijven zodat niet elk bedrijf een eigen installatie hoeft aan te schaffen en ondernemers dus vooral met hun eigen producten bezig kunnen zijn. Lees verder

 • VVD scoort met verlaging tarieven

  29 november − Onze fractie werkt in het Hoogheemraadschap van Delfland (waterschap) hard aan het scherp houden van prestaties en kosten. Bij de begroting verzilverden wij dat in een lager tarief voor 2017. Waterbeheer mag iets kosten, mits verantwoord. Na jarenlange stijging heeft de VVD afgedwongen dat tarieven en schulden omlaag gaan. Lees verder

 • Succesvol eerste jaar sinds de verkiezingen

  19 april − Vorig jaar kreeg de VVD vier zetels in Hoogheemraadschap Delfland. En dus, als grootste partij, de leiding in de coalitieonderhandelingen. Het resultaat was een hoogheemraad, Marcel Houtzager, in het College plus een “donkerblauw” beleidsakkoord. Speerpunt: bezuinigen, schulden aflossen en de tarieven zo snel mogelijk omlaag. Lees verder

 • Standpunten online

  16 maart − De standpunten uit het verkiezingsprogramma zijn opgenomen in het tabblad standpunten bovenaan op onze website. Lees verder

 • Nieuwe website

  01 augustus − Welkom op de nieuwe website van de VVD Delfland. Lees verder

 • Droge voeten eerst

  28 november − Het klimaat verandert, de bodem daalt en de bebouwing in ons gebied neemt nog altijd toe. Het gaat steeds meer en heftiger regen. De enorme wateroverlast die in oktober 2013 in De Lier door heftige regenval werd veroorzaakt staat ons nog helder op het netvlies. Waterveiligheid is daarom de eerste prioriteit van de VVD: droge voeten eerst… Lees verder