Standpunten

 • Waterbeheer

  Waterkwaliteit

  Enkel investeren in waterkwaliteit bij bewezen effecten. Niet 't beste jongetje v/d klas op Europese normen.

  Lees meer
 • Waterbeheer

  Waterkwantiteit

  Water op peil houden: geen overtollig water, maar wel voldoende. Zoet water voor zout water blijft gegarandeerd.

  Lees meer
 • Waterbeheer

  Waterveiligheid

  Waterveiligheid staat voorop. Geen concessies doen aan onderhoud van dijken. Aanleg van tijdelijke waterbergingen

  Lees meer
 • Waterbeheer

  Wonen aan water

  Strenge handhaving van onderhoudsplicht bewoners. Goede communicatie met belanghebbenden.

  Lees meer
 • Degelijk bestuur

  Communicatie

  Belanghebbenden tijdig betrekken.

  Lees meer
 • Degelijk bestuur

  Internationale activiteiten

  Geen ontwikkelingssamenwerking.

  Lees meer
 • Degelijk bestuur

  Regeldruk

  Minder regeldruk, één loket voor inwoners en ondernemers.

  Lees meer
 • Degelijk bestuur

  Samenwerken en markt

  Goede samenwerking met gemeenten om kosten afvalzuivering laag te houden.

  Lees meer
 • Financiën

  Een Rekenkamer

  Efficiencywinst door één onafhankelijke Rekenkamer voor de Zuid-Hollandse waterschappen.

  Lees meer
 • Financiën

  Lastendruk

  Waterschapslasten zo laag mogelijk voor burgers en bedrijven. Geen inkomenspolitiek: kwijtschelding afschaffen.

  Lees meer