Verkiezingsprogramma Hoogheemraadschap van Delfland 2019 VVD Zuid-Holland

Hier kunt u het volledige verkiezingsprogramma van het Hoogheemraadschap Delfland downloaden.

Ik wil leven in een waterschap

…waar het veilig is: Voor ons is veiligheid het belangrijkste thema voor ons waterschap. Veilig wonen, beschermd door dijken, duinen en door andere maatregelen om hoogwatersituaties te voorkomen. En waar schoon en zoet water gegarandeerd is.
...dat bereid is te investeren in de toekomst: Het is belangrijk dat ons waterschap innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert en indien nodig tot  stand brengt in samenwerking met andere overheden. Daarnaast aandacht voor Aquapunctuur, dat wil zeggen optimale benutting, aanpassing, beheer en beleving van de waterwegen en hun waterfronten. Oigitalisering heeft voor ons een hoge prioriteit, gekoppeld aan goede digitale beveiliging van installaties, voorzieningen en dienstverlening.
...dat er voor ons is: Niemand houdt ervan om lang te moeten wachten op een vergunning of om vast te lopen in de bureaucratie. De VVD wil dat ons waterschap er voor jou is, en niet andersom. Het waterschap gaat mede over onze leefomgeving. Daar moeten we van kunnen genieten. Maar ons waterschap moet ook op een andere manier dienstbaar zijn. In ons waterschapsgebied moet je goed kunnen wonen en moet het aantrekkelijk werken zijn. Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor nieuwe uitdagingen binnen onze kerntaken. 
...dat zijn zaken op orde heeft: Ons waterschap moet verstandig en verantwoord met belastinggeld omgaan. De organisatie moet zo compact en krachtig mogelijk zijn. Hier horen efficiënt en effectief werken en daarmee zo laag mogelijke belastingen bij.