Nieuwe VVD-fractie beëdigd

Na de waterschapsverkiezingen van 20 maart, is op donderdag 28 maart het nieuwe Algemene Bestuur beëdigd. Door de succesvolle verkiezingen is de VVD-fractie de grootste met 5 leden

De VVD-fractie bestaat nu uit:

  • Peter Ouwendijk uit ‘s-Gravenzande
  • Fadime Örgü uit Vlaardingen
  • Willem van Valkenburg uit Delft
  • Tom Oostvogels uit Den Haag
  • Jurjen de Klerk uit Poeldijk 

In totaal zijn er 16 nieuwe leden van de 30 leden van het Algemeen Bestuur. Bij de installatie spraken de leden in een gezamenlijke verklaring af om de komende periode te kiezen voor een krachtig collegiaal bestuur:

Bij de start van een nieuwe bestuursperiode van het Hoogheemraadschap van Delfland verklaren wij, namens onze fracties, dat wij samen staan voor een krachtig collegiaal bestuur voor Delfland. Wij zien dit als de belangrijkste sleutel tot een krachtig, succesvol en onbesproken bestuur voor Delfland de komende bestuursperiode en goede resultaten voor ingelanden. Deze verklaring vormt een van de uitgangspunten van het nog te sluiten coalitieakkoord.” 

Namens de VVD-fractie heeft fractievoorzitter Peter Ouwendijk dit ondertekent en benadrukt dat wij als grootste partij het initiatief nemen om te komen tot een brede coalitie voor de komende vier jaar.