Peter Ouwendijk benoemd als hoogheemraad

De verenigde vergadering stond vandaag in het teken van nieuw bestuur. Er werd zowel een nieuw dagelijks bestuur benoemd als een volgende stap in het traject bestuurlijke vernieuwing gezet.

Overdracht van Marcel Houtzager naar Peter Ouwendijk op 20 mei 2019

Het akkoord ‘Iedereen aan de slag voor water’ werd door alle partijen positief becommentarieerd en met algemene stemmen vastgesteld.

Nadat donderdag al afscheid was genomen van de zittende hoogheemraden werden vandaag 4 nieuwe hoogheemraden benoemd. Manita Koop, Ruud Egas, Marcel Belt en Peter Ouwendijk vormen nu samen met dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Van harte gefeliciteerd en veel succes gewenst.

 Vervolgens werden Leon Hombergen, Antoinette Jans en Hans Chouffoer met algemene stemmen benoemd tot commissievoorzitters. In het kader van de door vergadering ingezette bestuurlijke vernieuwing worden zij als technisch voorzitter aan de commissies toegevoegd. Wij hebben hen van harte gefeliciteerd en veel succes gewenst.