Verenigde Vergadering 26 september 2019

De afgelopen periode is er in de commissie uitgebreid gesproken over de bestuursrapportage (BURAP). Dit is de halfjaarlijkse aanpassing van de begroting. Het goede nieuws is dat er geen verrassingen in de BURAP zaten, wel ziet de VVD-fractie ruimte voor verbeteringen van de prestatie-indicatoren. VVD-hoogheemraad Peter Ouwendijk gaat hiermee aan het werk. Uiteindelijk was dit een hamerstuk in de Verenigde Vergadering.

Verder is er uitgebreid gesproken over de vispassage Aalkeet Binnen- en Buitenpolder. Delfland heeft zich gecommitteerd aan het verbeteren van vismigraties en deze polders zijn een belangrijk opgroeigebied voor paling. Gemalen zijn hier een barrière in en dit voorstel is om de vismigratie daar te verbeteren. Hoewel dit een dure aanpassing is, heeft de VVD met een meerderheid van de vergadering ingestemd met het voorstel. Wel heeft VVD-woordvoerder Fadime Örgü aangedrongen om te zorgen voor een beter afwegingskader bij dit soort voorstellen.