Zonnepanelen op Delflandse daken

De VVD heeft gevraagd om met een plan te komen om alle panden van Delfland te voorzien van zonnepanelen. “We staan voor een waterschap dat klaar is voor de toekomst, ook als het gaat over energieneutraal zijn”, aldus fractievoorzitter Willem van Valkenburg.

De waterschappen hebben de afspraak gemaakt om in 2025 volledig energieneutraal te zijn: alle energie die je verbruikt zelf opwekken. De VVD vindt het belangrijk dat afspraken nagekomen worden en dat dat op een efficiënte manier gebeurt. Daarom hebben we tijdens de commissiebehandeling van de begroting voor 2020 gevraagd om een plan te ontwikkelen om daken van Delflandse gebouwen te voorzien van zonnepanelen.

Van Valkenburg: “Door hierbij te kijken naar alle gebouwen van het waterschap, kun je zo goedkoop en efficiënt mogelijk te werk gaan.” De keuze voor zonnepanelen is daarbij eeneenvoudig: “Zonnepanelen zijn een bewezen techniek, daardoor kun je ze snel en goedkoop inzetten. Bovendien heeft de omgeving er minder last van in vergelijking tot bijvoorbeeld windmolens.” Hoogheemraad Egas heeft toegezegd dat hij volgend jaar met een plan komt.