VVD Delfland wil lagere waterschapslasten voor iedereen

De Delflandse VVD wil dat inwoners, bedrijven, boeren en natuurgebieden minder belasting aan het waterschap gaan betalen. Daarvoor dient de VVD tijdens de begrotingsbehandeling een motie in. “Iedereen betaalt nu te veel”, zegt fractievoorzitter Willem van Valkenburg.

“We blijven mogelijkheden zien om de belastingen te verlagen. Bijvoorbeeld door investeringen beter te plannen, door slimmer geld te lenen en door goed te kijken of wat we doen effectiever kan”, aldus Van Valkenburg. Daarom dient hij op donderdag 19 november a.s. een motie in waarin hij Delfland oproept om nog eens goed te kijken waar de kosten lager kunnen. “Met de besparingen willen we de belastingen voor iedereen verlagen, dat is wel zo eerlijk.” 

Voor het verlagen van de kosten heeft de VVD plannen genoeg, maar Van Valkenburg roept inwoners en andere partijen op om ook met voorstellen te komen: “Hoe meer mensen meedenken, des te meer ideeën.  Samen kunnen we regelen dat we dezelfde doelen bereiken, voor minder geld. Zo kunnen de belastingen voor iedereen naar beneden.” 

Mocht u als inwoner of bedrijf een idee hebben waarmee Delfland kan besparen of hoe zij het werk effectiever kan doen, dan hoort de VVD Delfland dat graag via wvanvalkenburg@hhdelfland.nl.