VVD stemt in met het afwegingskader zwemwater

Delfland werkt aan schoon en gezond zwemwater en heeft als taak om op dertien zwemlocaties in natuurwater de waterkwaliteit te controleren. Daarnaast wil Delfland dat het publiek plezier heeft op alle zwemlocaties en kan zwemmen in schoon water. Ook neemt Delfland maatregelen om bacteriële verontreiniging en blauwalg tegen te gaan.

zwemwater Delftse Hout

Om in de regio de waterkwaliteit op peil te houden, werkt Delfland onder meer samen met de provincie en gemeenten. Örgü: “Delfland doet er alles aan om te zorgen voor een goede waterkwaliteit. Dit afwegingskader zwemwater maakt duidelijk hoe Delfland de afwegingen maakt om te investeren in maatregelen en op welke locaties dat gebeurt. Wij hebben aandacht gevraagd om de samenwerking tussen Delfland, de provincie, de gemeente en andere partners eenduidig te maken want er zijn verschillen in ambitie, rolopvatting, inzet en financiering van maatregelen. Het moet duidelijk zijn wat de taken en verplichtingen zijn van alle partners.”

Bij het uitvoeren van de gezamenlijke taken voor zwemwater is de VVD van mening dat er een goede balans moet zijn in de financiering. Örgü: “Gezond en schoon water is belangrijk voor alle partners in de regio. We zullen erop toezien dat Delfland inzet toont om een goede balans in gezamenlijke financiering waar te maken.”

Al met al biedt dit afwegingskader een goede basis om het gesprek aan te gaan met de partners om op regionaal niveau met elkaar maatregelen te nemen voor de komende jaren.