Kadernota: ambities realiseren zonder de tarieven te verhogen

De kadernota geeft de financiële hoofdlijnen voor de begroting 2022 en een doorkijkje naar de jaren die volgen. Uitgangspunt voor de VVD is dat de lasten voor onze inwoners niet verder stijgen in deze periode.

De kadernota laat duidelijk zien dat we met de huidige tarieven de ambities uit het bestuursakkoord kunnen waarmaken. Volgens de fractievoorzitter Willem van Valkenburg “komt dit door het uitstekende werk van de VVD-hoogheemraad Peter Ouwendijk. Op dit moment behoort Delfland tot een van de duurste waterschappen. Met deze degelijke kadernota en strak financieel beleid kunnen we de groeiende eisen,die worden gesteld aan onze kerntaken, realiseren zonder de tarieven te verhogen.”

De VVD kijkt dan ook met vertrouwen naar de financiële situatie van Delfland. Tijdens de Verenigde Vergadering op 15 juli 2021 is de kadernota dan ook unaniem aangenomen door het Algemeen Bestuur.