Actuele peilbesluiten

Waterschappen zijn verplicht om peilbesluiten op te stellen. In een peilbesluit wordt weergegeven hoe hoog het water op een bepaalde plek mag staan. Tijdens het maken van een peilbesluit zijn de meningen van de inwoners en belanghebbenden belangrijk.

De VVD wil de slagvaardigheid van peilbesluiten vergroten door regelmatig te toetsen of de peilbesluiten nog actueel zijn. Fadime Örgü: “Strategische bevoegdheden horen bij de Verenigde Vergadering en de uitvoering bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland. Het is een kwestie van vaker kijken of peilbesluiten actueel zijn. Wij vinden het prima om extra vergaderingen te organiseren om de peilbesluiten te herzien.”

De Verenigde Vergadering heeft uitgesproken dat in situaties waarin het peil wijzigt door vergunningverlening vanuit Delfland, binnen één jaar na oplevering van de vergunde werkzaamheden, het peilbesluit voorgelegd dient te worden aan de Verenigde Vergadering. Zo blijven de peilbesluiten up-to-date.