Delfland naar een robuuste toekomst

In de Verenigde Vergadering van 30 september heeft de VVD samen met zeven andere partijen een motie ingediend waarin we meer aandacht vragen voor de klimaatverandering.

In augustus kwam er een nieuw internationaal rapport uit wat duidelijke voorspelling doet voor de gevolgen die de klimaatverandering voor het gebied van Delfland zal hebben, zoals verder zeespiegelstijging en veranderende neerslagpatronen. Dit betekent dat er actie nodig is om ook op lange termijn in dit gebied te kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Delfland doet al veel aan klimaatadaptatie, zoals het klimaatkrachtig programma en het hoogwaterbeschermingsprogramma. Het rapport laat echter zien dat er meer nodig is. Fractievoorzitter Willem van Valkenburg: “Veel werk van Delfland gaat over de lange termijn. Daarom wil de VVD dat we nu al rekening houden met de klimaatveranderingen. Dat is effectiever en daarmee op de lange termijn veiliger en goedkoper voor onze inwoners en bedrijven”.

Om te zorgen dat klimaatverandering niet alleen binnen Delfland, maar ook bij onze partners op de agenda staat, heeft de VVD aangedrongen op een coördinerend portefeuillehouder die het onderwerp breed onder zijn/haar hoede heeft en de aandacht hiervoor bewaakt.

De motie betekent dat Delfland nu al de robuustheid voor klimaatverandering en zeespiegelstijging meeneemt in onze investeringsbeslissingen en vergunningsverlening. De huidige normen worden op de meeste veilige manier gehanteerd, zolang deze niet landelijk zijn aangepast. Verder zoeken we de bestuurlijke samenwerking met andere waterschappen en gemeenten.

Willem van Valkenburg: “Het is een duidelijk signaal dat deze motie unaniem is aangenomen. Delfland neemt de klimaatverandering serieus en gaat aan het werk voor een robuuste toekomst van ons gebied”.