Algemene Beschouwingen: een veerkrachtig Delfland

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 18 november 2021 heeft de VVD gepleit voor een veerkrachtig Delfland. Hieronder de tekst zoals deze is uitgesproken door de fractievoorzitter Willem van Valkenburg. De Verenigde Vergadering heeft unaniem ingestemd met de begroting.

Voorzitter,

Voor het tweede jaar op rij, zijn wij in een bijzondere setting bijeen voor deze Algemene Beschouwingen. Een jaar waar wederom Covid een grote invloed had op het land en Delfland. Complimenten aan de organisatie hoe veerkrachtig hiermee om is gegaan.

Voorzitter,

Het was ook het jaar waar het klimaat veel aandacht kreeg, van de overstromingen in Limburg, vorige week de klimaattop in Glasgow en natuurlijk het IPCC-rapport. Het verzoek aan het college is om een duiding te laten maken voor Delfland op die laatste. Waar moeten ons op voorbereiden en waar hoeven we ons geen zorgen te maken omdat de geschetste risico’s al in de plannen opgevangen worden.

Zelfs met een goede duiding verwacht ik dat klimaatveranderingen ons voor situaties brengt die we nu nog niet kunnen voorspellen. Dit vergt een veerkrachtig Delfland die de veranderingen kan beheersen zodat onze inwoners en ondernemers droge voeten houden nu en in de toekomst.

Voor de VVD zijn er vier zaken belangrijk voor een veerkrachtig Delfland:

  • Robuust watersysteem
  • Lokaal opvangen van regenwater
  • Beheersen van onze schulden
  • Open, transparante en inclusieve organisatie

Robuust watersysteem

Het watersysteem moet geschikt zijn om het teveel aan water goed te kunnen afvoeren, maar ook bij droogte zorgen dat er voldoende zoet water in het gebied is en blijft. Het afblazen van de Erasmusvaart, zonder een alternatief voor het watersysteem, stemt ons zeer ontevreden.

Opvangen van regenwater

De overstromingen in Limburglaten zien dat regenbuien heviger kunnen zijn dan waar wij nu rekening meehouden in onze modellen. In kortere tijd valt er meer regen.

Positief zijn we dan ook over het succes van de rainlevelr in het glastuinbouwgebied. De VVD is trots op deze samenwerking, waarbij de ondernemers helpen dat we droge voeten houden. We hopen in de toekomst meer van dit soort samenwerkingen te zien.

Lokaal opvangen van regenwater

Voor het stedelijk gebied gaat wat de VVD betreft het afkoppelen van riool te langzaam. Op jaarbasis is nu 20% tot30% van het water dat wordt verwerkt in onze zuiveringen afkomstig van regenwater. Het is zonde dat dit schone water in onze zuivering terecht komt. Bovendien zorgen hevige regenbuien dat het riool overbelast wordt en dat er afvalwater in het oppervlaktewater terecht komt. De jaarlijkse vermindering van 1% van rioolvreemd water is wat de VVD betreft te weinig ambitieus. We roepen het college op om hier nu eens echt stappen op te maken en met creatieve oplossingen te komen. De gemeenteraadsverkiezingen in combinatie van het IPCC-rapport zijn de uitgelezen mogelijkheid om dit te versnellen. We horen graag wat het college nodig heeft om dit te versnellen.

Schulden

Onderdeel van een veerkrachtig Delfland is dat de financiën op orde zijn. Dat betekent voor de VVD ook dat de netto schuldquote onder de 250% blijft gedurende deze periode, maar ook op lange termijn. Nu zijn we elk jaar ongeveer 30 miljoen euro kwijt aan rente, geld dat we dus niet kunnen inzetten voor andere taken of het verlagen van de lasten.

Sober en doelmatig is wat ons betreft hierbij leidend. Een van de grote investeringen de komende jaren is nieuwbouw van De Grote Lucht in Vlaardingen. In goede samenwerking met alle betrokken partijen moet dit Delfland ook voorbereiden op de toekomst.

Organisatie

Juist de afgelopen 2 jaar hebben we gezien hoe belangrijk een goede organisatie is voor het functioneren in bijzondere omstandigheden zoals tijdens Corona. Zaken onder de pet houden maakt organisaties kwetsbaar. Voor de VVD is een open, transparante en inclusieve organisatie belangrijk. Benieuwd zijn we dan ook wat nu de opbrengst is van de reorganisatie SamenSpel na 3 jaar.

Voorzitter,
Ik rond af. Voor de VVD zijn het interessante tijden voor de waterschappen en zeker ook voor Delfland. Water wordt een steeds belangrijker bestuurlijk onderwerp.
Het is belangrijk om de organisatie veerkrachtig te maken zodat wij onze kern taken goed kunnen blijven uitvoeren nu en in de toekomst.

Willem van Valkenburg
Fractievoorzitter VVD Delfland