Lasten blijven gelijk of gaan omlaag

Voor het derde jaar op rij stijgen de tarieven van Delfland niet. De tarieven voor 2022 zijn tijdens de vergadering van 18 november vastgelegd. Fractievoorzitter Willem van Valkenburg: “Goed dat de lasten voor onze inwoners en ondernemer gelijk blijven of zelfs dalen. We komen daarbij steeds dichter bij het landelijk gemiddelde”.

Bij het begin van deze bestuursperiode in 2019 waren de lasten van Delfland de hoogste van alle 21 waterschappen. “Dit kwam onder andere doordat we in het verleden al grote investeringen hebben gedaan, die andere waterschappen nu pas gaan doen”, legt Van Valkenburg uit. “Maar dat is geen reden om niet te blijven zoeken naar manieren om de lasten niet verder te laten stijgen”.  Voor de VVD is het een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma om de lasten niet verder te laten stijgen. In het bestuursakkoord is dan ook opgenomen dat de lasten gelijk blijven en dat we onderzoeken of deze omlaag kunnen. VVD-hoogheemraad Peter Ouwendijk is in 2019 gestart als portefeuillehouder financiën om deze ambitie uit te voeren.

Begroting opnieuw opbouwen

Onderdeel van het sturen op het beperken van de lasten, is het proces om de begroting vanaf nul opnieuw op te zetten, dit wordt zero-based budgetting, genoemd. “Dit zorgt ervoor dat de kosten daadwerkelijk aansluiten bij de begroting en dit geeft meer inzicht in de keuzes die het bestuur maakt” aldus Van Valkenburg. “De VVD stuurt hierbij op sobere en doelmatige bestedingen, en dat resultaat is nu voor het derde jaar op rij zichtbaar”.

Vergelijking met andere waterschappen

In vergelijking met andere waterschappen komen de tarieven van Delfland steeds dichter bij de gemiddelde tarieven van alle waterschappen. Van Valkenburg: “Het is niet ons doel om het goedkoopste waterschap te worden, maar meer naar het landelijk gemiddelde opschuiven laat zien dat het steeds beter lukt onnodige en verborgen kosten te schrappen”.

Elk waterschap stelt eigen belastingtarieven vast, het daadwerkelijke bedrag dat een inwoner of ondernemer aan belasting moet betalen (de lasten) hangt af van de specifieke situatie. Bijvoorbeeld of de persoon in een koop- of huurhuis woont, wat de WOZ-waarde van het huis is, het aantal mensen dat er woont, etc. Om bij het vaststellen van de tarieven toch iets te kunnen zeggen over de lasten, wordt gebruikt gemaakt van gestandaardiseerde profielen (zie onder). Om te bepalen hoe Delfland het doet ten opzichte van andere waterschappen, hebben we voor de standaardprofielen de lasten voor elk waterschap berekend en daar het gemiddelde van genomen. Vervolgens hebben we gekeken hoeveel Delfland boven dat gemiddelde zat. Dit geeft een beeld van de ontwikkeling van de lasten van Delfland ten opzichte van de gemiddelde lasten van alle waterschappen. Zie hieronder voor de resultaten van die berekeningen.

Ter illustratie lichten we er het profiel uit van een koopwoning met een WOZ-waarde van €250.000 waar meer dan een persoon woont. In 2019 zat Delfland met de lasten voor dit profiel 41% boven het gewogen gemiddelde van alle waterschappen in Nederland. In 2022 is dit gedaald naar 23%. Van Valkenburg: “Dit laat zien dat we hard op weg zijn de kosten naar een normaler niveau te brengen, in een tijd dat de lasten bij anderen stijgen.”

De tarieven van Delfland

Belastingsoort (bedragen in €)

2019

2020

2021

2022

Watersysteembeheer

Tarief ingezetenen per huishouden

123,29

123,29

123,29

116,88

Tarief gebouwd in proc. economische waarde

0,0251%

0,0233%

0,0198%

0,0276%

Tarief ongebouwd per ha.

91,50

91,50

91,50

91,11

Tarief ongebouwd per ha. (wegen)

457,50

457,50

457,50

455,53

Tarief natuur per ha.

4,56

4,56

4,56

4,40

Tarief verontreinigingsheffing per v.e.

93,50

93,50

93,50

83,75

Zuiveringsbeheer

Tarief woningen en bedrijven per v.e.

93,50

93,50

93,50

83,75

Vergelijking van waterschappen

Voor een vergelijking van de lasten bij verschillende waterschappen wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde profielen van huishoudens en bedrijven:

  • Meerpersoonshuishouden huurwoning, afvalwater 1 vervuilingseenheid
  • Meerpersoonshuishouden koopwoning, WOZ-waarde € 250.000, afvalwater 3 vervuilingseenheden
  • Eenpersoonshuishouden huurwoning, afvalwater 1 vervuilingseenheid
  • Eenpersoonshuishouden koopwoning, WOZ-waarde € 250.000, afvalwater 1 vervuilingseenheid
  • Agrarisch bedrijf, WOZ-waarde opstallen € 500.000, 50 ha grond, afvalwater 3 vervuilingseenheden
  • Natuurterrein, 1.000 ha
  • Groothandel, WOZ-waarde pand € 2.600.000, afvalwater 7 vervuilingseenheden
  • Productiebedrijf voedingsmiddelen, WOZ-waarde pand € 13.000.000, afvalwater 300 vervuilingseenheden

Hieronder staat voor de verschillende profielen aangegeven het percentage dat Delfland boven het gewogen gemiddelde zit, voor zover dit bekend is.

Profiel 2019 2020 2021 2022 Daling 2021-2022
Meerpersoonshuishouden huurwoning, afvalwater 1 ve

48% 33% 15
Meerpersoonshuishouden koopwoning, WOZ-waarde € 250.000, afvalwater 3 ve 41% 36% 29% 23% 6
Eenpersoonshuishouden huurwoning, afvalwater 1 ve

41% 28% 13
Eenpersoonshuishouden koopwoning, WOZ-waarde € 250.000, afvalwater 1 ve

16% 17% -1
Agrarisch bedrijf, WOZ-waarde opstallen € 500.000, 50 ha grond, afvalwater 3 ve 26% 19% 19% 17% 2
Natuurterrein, 1.000 ha

-21% -27% 6
Groothandel, WOZ-waarde pand € 2.600.000, afvalwater 7 ve

-5% -7% 2
Productiebedrijf voedingsmiddelen, WOZ-waarde pand € 13.000.000, afvalwater 300 ve 48% 43% 38% 28% 10

 

Disclaimer: voor 2022 is gebruik gemaakt van de gegevens zoals die door de desbetreffende D&H aangeboden zijn aan de Verenigde Vergaderingen van alle waterschappen.