Ambities Recreatief Medegebruik

Delfland heeft de ambitie om een visie Recreatief Medegebruik te ontwikkelen. In het gebied van Delfland wordt veel gerecreëerd. Het water en de oevers zijn aantrekkelijke plekken en activiteiten als varen, vissen, zwemmen en schaatsen zijn populair. Water en recreatie hebben een sterke verbinding.

De commissievergadering van 30 november 2021 was de eerste stap om invulling te geven op de visie Recreatief Medegebruik. Fadime Örgü van de VVD-fractie heeft de volgende punten meegegeven aan het college:

 • Waterkwaliteit staat voorop
  Recreatief medegebruik is prima, mits het niet in strijd is met de kerntaken en prioriteiten zoals waterveiligheid en waterkwaliteit.
   
 • De initiatiefnemer is verantwoordelijk
  Initiatief financiert en initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, voor zover dat niet kan in reguliere werkzaamheden van Delfland.  

 • Recreatief medegebruikers hebben zorgplicht.  

 • Communiceer duidelijk.
  Regels met do’s en don’ts maken. Beschrijf wat dit voor invloed heeft voor de waterkwaliteit.   

 • Aandacht voor handhaving en veiligheid.
  Om een voorbeeld te noemen: de mensen op platboten met bierkratten en harde muziek maken het leven zuur voor anderen. Deze bierboten/zuipschuiten vormen een ware plaag en dienen aangepakt worden.  

 • Meer aanlegplaatsen en steigers.
  De boten kunnen makkelijker aanleggen om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Dit is tevens een voordeel voor de ondernemers aldaar.  

 • Samenwerking en afstemming met stakeholders.
  Er zijn goede contacten met de gemeenten en provincie. Het netwerk van stakeholders verbreden door ook de recreatiesector erbij te betrekken. Communicatieplan uitwerken.  

 • Het economisch gebruik van vaarwater.
  Nieuwe initiatieven mogelijk maken. Bijvoorbeeld CityBarge uit Delft. Zij maken gebruik van de bestaande waterinfrastructuur in steden, de grachten. Dit is meer dan alleen recreatie. Ze bieden makkelijke waterlogistieke oplossingen voor de binnenstad. Hoe kunnen we economisch gebruik van vaarwater stimuleren en ervoor zorgen dat onze binnensteden veel toeristen krijgen. 

 • Bruggen te laag.
  De doorvaarthoogte in Delfland is 1,80 meter hoog. In de praktijk blijkt dat sommige gemeenten toestemming krijgen voor 1,10 meter hoog. De regels worden in de praktijk niet helemaal toegepast. De voorkeur gaat uit naar hoge bruggen zodat er voldoende ruimte is en zo meer vaarruimte wordt gecreëerd. In het verleden werden er ontheffingen aangevraagd en je had een Delflandnummer nodig op je boot. Zo wist je precies waar iemand zich bevond. Hoe werkte het met de ontheffings- en vergunningsaspecten? Inventariseren welke regels van vroeger vandaag de dag nog toepasbaar zijn.  

 • Gebruik maken van oevers, de kanten.
  Delfland is versnipperd en kent geen doorlopende gebieden zoals bij andere waterschappen. Wij pleiten ervoor om hier de aandacht te vestigen op de grondeigenaren. Je kunt de grondeigenaren aansporen en gezamenlijk afspraken maken om bijvoorbeeld leuke wandeltochten langs het water te organiseren. Zo creëer je echt een meerwaarde.

Heeft u nog aanvullende punten, neem dan contact op met Fadime.