Fractievoorzitter Willem van Valkenburg treedt af

Per 1 februari verhuist onze fractievoorzitter Willem van Valkenburg naar Sassenheim, in het gebied van Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit betekent dat hij niet meer in het gebied van Delfland woon en dus af zal treden als algemeen bestuurslid van Delfland en fractievoorzitter van de VVD. Hieronder de afscheidstekst van Willem waarin hij terugblikt op zijn tijd in het bestuur van Delfland.

Met veel plezier ben ik bijna 3 jaar lid geweest van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Delft. Met een compleet nieuwe fractie ben ik in 2019 begonnen en heb ik geprobeerd om een aantal zaken te verbeteren. Hieronder drie punten die ik eruit wil lichten:

Verbeteren van de samenwerking binnen het bestuur

Op basis van het bestuursakkoord en in samenwerking met de andere fracties zijn er veel verbeteringen geweest, waardoor de politiek-bestuurlijke samenwerking deze periode een stuk beter loopt. Zoals dat de commissievergadering nu worden voorgezeten door een technisch voorzitter en niet meer een hoogheemraad, dat het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming) is ingevoerd, het regelmatig houden van Postkantooroverleg met alle fractievoorzitters en hoogheemraden en het vele afstemmen met andere fracties.

De laatste twee jaar hadden we hier wel een uitdaging met het vrijwel volledig virtueel vergaderen en weinig sociale activiteiten. De gesprekken in de wandelgangen en het napraten na de vergaderingen heb ik wel gemist en zijn voor het goed functioneren van het bestuur ook belangrijk. Ik hoop dat dit snel weer kan plaatsvinden.  

Delfland betaalbaarder maken voor onze inwoners

Daarnaast heb ik mij vooral veel beziggehouden met de financiën en speciaal de lasten voor onze inwoners. Ik ben dan ook trots dat het voor het derde jaar op rij gelukt is om de tarieven van Delfland niet te laten stijgen en sommige zelfs te laten dalen. Het doel is om qua lasten voor onze inwoners dicht tegen het landelijk gemiddelde aan te zitten. Samen met hoogheemraad Peter Ouwendijk hebben we heel wat stappen gezet om hiernaartoe te werken. Het proces is helaas nog niet afgerond, maar we zijn goed op weg. Sober en doelmatig blijven hierbij uitgangspunt. 

Het naar buiten richten van de organisatie

Toen ik aan deze periode begon, merkte ik hoe de organisatie vooral met zichzelf bezig was en weinig het contact zocht met andere overheden, inwoners en bedrijven. Mijn fractie heeft dit zelf opgepakt door actief het contact te zoeken met de VVD-fracties in de twaalf inliggende gemeenten, met de fractie in Provinciale Staten en de andere waterschappen in Zuid-Holland. Dit heeft er nu onder andere toe geleid dat in vele lokale VVD-verkiezingsprogramma’s ook een waterparagraaf is opgenomen. Daarnaast heeft Delfland de watervisie vastgesteld om samen met gemeenten in gesprek te gaan over de uitdagingen op het gebied van water. 

Met veel plezier heb ik de afgelopen drie jaar me actief mogen bemoeien met het beleid van Delfland. Als nazaat van ir. Lely heeft water altijd bij mij grote interesse gehad, het was voor mij dan ook een hele leuke tijd en ik sluit niet uit dat ik in de toekomst weer actief wordt op dit gebied. Ik wens de fractie veel succes met het verder uitvoeren van het bestuursakkoord en het verkiezingsprogramma.