Hogere aanslag door gestegen energiekosten

Tijdens de Verenigde Vergadering van 24 november hebben we gesproken over de begroting en de hoogte van de belastingen. Het slechte nieuws is: door de stijgende energiekosten stijgt de waterschapsbelasting en een plan van de VVD om dit bedrag naar beneden te krijgen kreeg niet genoeg steun.

Tijdens de Verenigde Vergadering van 24 november hebben we gepraat over de begroting en de hoogte van de belastingen. Het slechte nieuws is: door de stijgende energiekosten stijgt de waterschapsbelasting en een plan van de VVD om dit bedrag naar beneden te krijgen kreeg niet genoeg steun.

De energie- en materiaalkosten kosten die Delfland maakt voor het uitvoeren van zijn taken is flink gestegen. En waterschappen verbruiken veel energie bij de installaties waarmee ze water zuiveren. Ondanks dat we steeds meer energie terugwinnen, stijgen ook in Delfland de energiekosten. We hebben geprobeerd om deze kosten binnen de begroting op te lossen. Dat is voor een bedrag van 7 miljoen euro gelukt, die worden dus niet doorberekend aan inwoners. Een indrukwekkende prestatie. Maar voor de stijging van energiekosten is dat niet gelukt.

Concreet betekent dit dat huishoudens 15 euro meer gaan betalen voor eenpersoonshuishoudens, 45 euro voor meerpersoonshuishoudens. Als VVD balen we hier van. We hebben altijd ingezet op lage lasten, op het beheersbaar houden van de kosten. Dat hebben we ook zo in het bestuursakkoord gekregen en het is tot nu toe gelukt om de kosten laag te houden. Helaas is de stijging van de energiekosten zo groot en zo onverwacht. Door het nu als energieopslag op te vangen, doen we de begroting geen geweld aan

De VVD-fractie heeft twee plannen gesmeed om te zorgen dat de stijging beperkt bleef. Als eerste hebben we er op aangedrongen dat deze verhoging, de energieopslag, slechts eenmalig is. Het college heeft toegezegd dat wat hen betreft dit zeker het geval is. Dat zou betekenen dat, als de energieprijzen gedaald zijn, de energieopslag verdwijnt  en dat daarna de belastingen weer dalen.

Het tweede plan dat de VVD-fractie had, was de kosten verlagen door de kwijtschelding op de watersysteemheffing af te schaffen. Dit zou zorgen dat elk huishouden ongeveer 12 euro minder belasting zou moeten betalen. Dit plan had helaas geen meerderheid in de vergadering.