Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert: meer droogte en meer hevige regen. Daarom moeten we aanpassingen doen om water langer vast te houden en overlast bij hevige regen te beperken: klimaatadaptatie. Delfland is daar had mee bezig, maar kan niet alles zelf doen. 

Daarom is er een subsidie ingesteld: Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie. Vanaf 1 januari is er weer geld beschikbaar, deze keer voor projecten die bijdragen aan het opvangen en vasthouden van regenwater. Komend jaar ligt de nadruk op grootschalige initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan het opvangen en vasthouden van regenwater. Meer informatie vind je hier: Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie - Delfland (hhdelfland.nl)