Drie nieuwe VVD’ers versterken commissie Hoogheemraadschap van Delfland

Met plezier kondigen we aan dat op 18 januari 2024 Hans van Bruggen, Martijn Kersten-van Dijk en Jantien Ritsema-de Jong zijn benoemd tot 'commissielid, geen lid van de Verenigde Vergadering’, in het Hoogheemraadschap van Delfland.

De VVD-fractie kijkt uit naar een fijne samenwerking en is ervan overtuigd dat deze toevoeging aan onze fractie een positieve impuls zal geven aan het Hoogheemraadschap van Delfland. Gefeliciteerd en welkom aan boord!