Waterveiligheid

De zeespiegel stijgt, het land daalt, er komt steeds meer water door de rivieren naar beneden en de regenbuien zijn steeds heftiger. Daar moet ons land tegen beschermd worden! Sterke dijken zijn van levensbelang. Onze duinen en dijken zijn buitengewoon veilig. Maar ze moeten dat ook in de toekomst zijn. De VVD vindt dat wij niet het risico mogen lopen dat onze kinderen of kleinkinderen onder water komen te staan door onze nalatigheid. Er mogen geen concessies gedaan worden aan het onderhoud van onze dijken.

De VVD is ook voorstander van het aanleggen van tijdelijke waterbergingen om overstromingen in dichtbevolkt gebied te voorkomen. Als waterkeringen en waterbeheer niet goed in orde zijn doet de rest er niet meer toe. Droge voeten eerst...

Het kan wel

  • Waterveiligheid staat voorop. Geen concessies doen aan het onderhoud van onze dijken.
  • Aanleg van tijdelijke waterbergingen .