Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is belangrijk voor alles wat groeit en bloeit. De VVD vindt het dan ook terecht dat hier veel aandacht aan besteed wordt. De waterschappen dienen dan ook te voldoen aan de normen die gesteld zijn aan het lozen van het gezuiverde rioolwater. De zuiveringsinstallaties dienen optimaal te functioneren omdat we uiteindelijk graag schoon oppervlakte water willen hebben.

Nederland dient te voldoen aan de Europese normen voor waterkwaliteit. Dat vergt grote investeringen. De VVD wil zich hier terughoudend opstellen. omdat wij in grote mate afhankelijk zijn van andere landen die stroomopwaarts liggen van de rivieren. Zolang er nog verontreinigd water ons land binnenkomt, moet het waterschap kritisch zijn met investeringen. Uitsluitend indien de verbetering tot bewezen effecten leidt, wil de VVD investeren in waterkwaliteit. Bij toepassing van de Europese normen voor waterkwaliteit en bij zuivering hoeft het waterschap niet het beste jongetje van de klas te zijn.

Het hoogheemraadschap Delfland heeft waterbergingen aan laten leggen in de Woudse Polder, de Hoekpolder en de Bergboezem Berkel.

Goede flora en fauna hebben ook invloed op de waterkwaliteit. Voldoende vis in de polderwateren is noodzakelijk. Hier is de laatste jaren veel in geïnvesteerd. Maar helaas heeft dat niet altijd geleid tot de gewenste resultaten. De hype om vistrappen aan te leggen naast gemalen is een falende investering gebleken. De VVD is voorstander van visvriendelijke pompen. De vis heeft immers geen TomTom die aangeeft dat hij voor het gemaal linksaf moet naar de vistrap. De vistrap is letterlijk en figuurlijk geld in het water gooien. De VVD is geen voorstander van investeringen in natuur waarbij het waterschap uiteindelijk het beheer mag doen en de uitvoeringskosten mag dragen.

Het kan wél: 

  • Uitsluitend investeren in waterkwaliteit, indien de effecten bewezen zijn. 
  • Waterschap is niet het beste jongetje van de klas bij toepassing Europese normen. 
  • Geen geld in het water gooien voor vistrappen.