Een Rekenkamer

Bij de Zuid-Hollandse waterschappen (Delfland, Hollandse Delta en Schieland en de Krimpenerwaard) gaat veel geld om. Bijna € 500 miljoen. Geld dat opgebracht wordt door de belastingbetalers. De VVD vindt dat over de besteding van het geld zo transparant mogelijk verantwoording moet worden afgelegd. Daarom moet er een onafhankelijke Rekenkamer worden ingesteld die de bestedingen toets op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderdelen van beleid onderzocht gaan worden. Met de aanbevelingen en conclusies kan het belastinggeld beter en efficiënter besteed worden. De VVD wil dat er een onafhankelijke Rekenkamer komt waarin ten minste de drie Zuid-Hollandse waterschappen deelnemen.

Het kan wél:

  • Efficiencywinst en goede verantwoording door één onafhankelijke Rekenkamer voor de Zuid-Hollandse waterschappen.